lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Nyhetsarkiv

Best paper award to "Towards Mission-Critical Control at the Edge and Over 5G"

Publicerad: 2018-07-30

At the conference IEEE Edge in July 2018 the paper "Towards Mission-Critical Control at the Edge and Over 5G" got the Best Paper Award. Auhors: Per Skarin, William Tärneberg, Karlt-Erik Årzén and Maria Kihl.
At the conference IEEE Edge in July 2018 the paper "Towards Mission-Critical Control at the Edge and Over 5G" got the Best Paper Award. Auhors: Per Skarin, William Tärneberg, Karlt-Erik Årzén and Maria Kihl. 


Mikael Nilsson testar och modellerar radiosignaler för den nya biltelefonin

Publicerad: 2018-06-07

På 1980-talet var en biltelefon en låda i bagaget på en bil som tillsammans med en telefon framme hos föraren gjorde att man faktiskt kunde ringa från bilen. Från i år måste alla nya bilar kunna ringa 112 på egen hand ? med en telefon som inte är...

Från april 2018 måste alla nya bilar i EU själv kunna slå larm om det de råkar ut för en allvarlig trafikolycka. I praktiken betyder det att alla nya bilar har en inbyggd telefon. Den inbyggda telefonen kan förstås även ge annan service till förare och passagerare. Men kanske mer intressant är att den framöver också kan användas för att kommunicera med andra bilar som ett led i att öka säkerheten i trafiken. 
Den 8 juni lade/lägger Mikael Nilsson fram sin doktorsavhandling ?Verification of wireless communication performance and robustness for automotive applications? vid institutionen för Elektro- och informationsteknik vid LTH, Lunds universitet. Avhandlingen har fokuserat på två områden. Dels har han skalat upp de avskärmade rum som telekombranschen använder för att testa radiokommunikationen till och från traditionella mobiltelefoner. Resultatet är att motsvarande tester går att genomföra även om själva telefonen finns monterad inuti en stor bil. Trots att bilen är så mycket större än en mobiltelefon, vilket ställer helt nya utmaningar på provmetoden, så har den visat sig fungera. 
EU, USA och i Kina har kommit överens om att upplåta frekvensbandet 5,9 GHz för trafiksäkerhetsfunktioner. I avhandlingen har Mikael utvecklat matematiska modeller för hur radiosignaler i detta 5,9 GHz-band dämpas vid fordon-till-fordon-kommunikation - speciellt i närheten av vägkorsningar i städer eller på motorvägar. Han har även undersökt konsekvenserna av att låta mellanliggande fordon blockera eller vara en länk i kommunikationen.
Vi ställer några frågor till Mikael?
Vad gjorde att du valde att doktorera?
? Efter att ha jobbat många år på Volvo Personvagnar, först som konstruktör för fjärrkontrollen till vårt låssystem och sedan som projektledare för olika förutvecklingsprojekt inom trådlös kommunikation, kände jag ett behov att studera tekniken djupare. Jag är en nyfiken person och kände att jag fortfarande ville lära mig mer om saker jag inte kan. Så när möjligheten kom att bli industridoktorand inom Volvo Personvagnar med LTH som samarbetspartner så kändes det utmanande men samtidigt naturligt. Ibland måste man helt enkelt utmana sig själv att våga ta steget att göra saker man inte har gjort tidigare. På den vägen är det?
Vad tycker du är mest fascinerande i ditt avhandlingsämne?
? Det mest intressanta med min forskning har varit det täta samarbetet mellan akademin och industrin, vilket är naturligt för en industridoktorand. Specifikt angående området, så är det fascinerande att vi har lyckats skala upp en provmetod som används för att verifiera förhållandevis små mobiltelefoner till att fungera även för att verifiera trådlösa kommunikationssystem inbyggda in en bil. Att utnyttja befintlig forskning och applicera det på en helt ny typ av produkt, tycker jag är effektiv forskning.
Kommer resultaten till praktisk nytta? 
? Definitivt. Den provmetod som vi har tagit fram under mina år som forskare kommer vi nu arbeta vidare på och förhoppningsvis ganska snart börja använda löpande i våra bilprojekt inom Volvo Cars. För att kunna använda vår verifieringsmetod behöver vi kunskap om radiokommunikationen och dess beteende i olika miljöer så att vi kan emulera denna radiomiljö i labbet under verifieringen. Vissa delar inom karakteriseringen av radiomiljön har tidigare inte utförts ? och här har vi fått en bättre förståelse. Några av de matematiska modeller som vi har tagit fram kommer att ingå som bakgrundsinformation till det standardiseringsjobb som pågår när det gäller 5G. 
Vad har du för planer för framtiden?
? Samtidigt som industridoktorandstudent på Volvo Personvagnar är jag teknisk expert inom trådlös kommunikation. Så efter disputationen kommer jag att fortsätta som teknisk expert, fast nu på heltid. Sen vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter det kommer bli, det får den närmaste tiden utvisa. 


Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta Award to João Vieira

Publicerad: 2018-05-31

During the LTH exam ceremony 30 May João Vieira was received an award from Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta of 100.000 SEK for his Phd thesis Algorithms and Proofs of Concept for Massive MIMO Systems.
The dissertation was presented at the department of Electrical and Information Technology  in November 2017. The award motivation
Joao?s dissertation deals with theoretical and practical aspects of a disruptive technology, so-called massive MIMO, for 5G communication. The technology relies on a large number of cooperating antennas at the base station, maybe 100 or possibly up to 500 in the future. Joao Vieira treats and discusses aspects of his research work connected to its future application possibilities in an excellent way. The research work has already today been implemented in both academia and industry around the world. The dissertation work demonstrates excellence, and is a unique piece of work that has demonstrated that it is possible to implement a new energy and spectrum efficient communication technology, which will be one of the cornerstones in the upcoming 5G standard. The dissertation work has contributed to position LTH on the global research arena within this technology and has generated new industry and university cooperation both locally and internationally. The thesis is available for download here. . 


Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta Award to João Vieira

Publicerad: 2018-05-31

During the LTH exam ceremony 30 May João Vieira was received an award from Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta of 100.000 SEK for his Phd thesis Algorithms and Proofs of Concept for Massive MIMO Systems.
The dissertation was presented at the department of Electrical and Information Technology  in November 2017. The award motivation
Joao?s dissertation deals with theoretical and practical aspects of a disruptive technology, so-called massive MIMO, for 5G communication. The technology relies on a large number of cooperating antennas at the base station, maybe 100 or possibly up to 500 in the future. Joao Vieira treats and discusses aspects of his research work connected to its future application possibilities in an excellent way. The research work has already today been implemented in both academia and industry around the world. The dissertation work demonstrates excellence, and is a unique piece of work that has demonstrated that it is possible to implement a new energy and spectrum efficient communication technology, which will be one of the cornerstones in the upcoming 5G standard. The dissertation work has contributed to position LTH on the global research arena within this technology and has generated new industry and university cooperation both locally and internationally. The thesis is available for download here. . 


Många prisas på LTH:s examenshögtid

Publicerad: 2018-05-29

Onsdagen den 30 maj firar LTH studenter som tagit examen vid den högtidliga examenshögtiden i Universitetshusets aula. Samtidigt prisas ett avhandlingsarbete, fyra examensarbeten och en lärare.
Våren 2018 är det omkring 200 nyutexaminerade civilingenjörer, masterstudenter, högskoleingenjörer och arkitekter som diplomeras på LTH:s examenshögtid i universitetsaulan. Många internationella studenter har bjudit in sina familjer från när och fjärran. Examenshögtiden är uppdelad i två tillfällen, den första börjar kl 12 och det andra tillfället kl 16. Båda högtiderna livesänds på www.lth.se/stream så att nära och kära - i och utanför Sverige - som inte kan komma, har möjlighet att följa ceremonin på distans. Lena EK, hedersdoktor vid LTH och tidigare miljöminister, är högtidstalare. Flera priset delas ut, bland annat delar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut ett antal. Deras pris till särskilt framstående avhandling går till João Vieira, som utöver äran får 100 000 kronor. João Vieiras avhandling handlar om teoretiska och praktiska aspekter av en disruptiv teknologi för 5G-kommunikation, s.k. massiv MIMO. Teknologin bygger på att man har ett jättestort antal samarbetande antenner på basstationen, 100 eller kanske upp mot 500 i framtiden. Avhandlingen är flitigt nedladdad i Lunds universitets forskningsdatabas. Enligt prismotiveringen är João Vieiras arbete "mycket framstående, ett unikt arbete som visat att det går att implementera en ny energi- och spektrumeffektiv kommunikationsteknologi, vilken kommer att vara en av hörnstenarna i den framtida 5G-standarden. Avhandlingsarbetet har bidragit till att sätta LTH på världskartan inom denna teknologi och har genererat många nya industri- och universitetssamarbeten både lokalt och internationellt". Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar även ut två priser till LTH-studenters examensarbeten. Det första går till Hannah Rosenqvist och Tove Rydén Sonesson för examensarbetet ?Robust översvämningshantering under osäkerhet i framtida förtätning och klimatförändring ? Ett förslag på beslutsanalys?. De får dela på 25 000 kronor. Studenterna har bland annat utvecklat en analysmetod som just nu testas i ett område i västra Lund, där översvämningsproblem ibland förekommer. Examensarbetet har genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt ? SUrF (Sustainable Urban Flood Management) vid Lunds universitet. Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas andra studentpris, också detta på 25 000 kronor, går till Maëlle Ducreaux för examensarbetet ?Wind Unwind Port of Leith: Edinburgh Waterfront Regeneration?. I sitt examensarbete har hon vänt blåsiga lägen till en fördel. Enligt motiveringen har hon ?visat prov på klimatsmart gestaltning i en väldigt väderutsatt kontext där drivkraften är att skapa publika platser där de rumsliga lösningarna drar fördel av sitt utsatta läge. Genom att noggrant studera hur man på olika sätt kan använda vind skapar Maëlle platsspecifika lösningar som både skapar identitet och rumsliga kvaliteter. ?  Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har beslutat att tilldela Semhar Ghirmai stipendium från Karl-Erik Sahlbergs donation på 50 000:-. I sitt examensarbete har hon studerat blodsubstitut som efterfrågas allt mer i takt med att blod blir en stor bristvara runtom i världen. Ur prismotiveringen: ?Hon har på ett imponerande sätt och i ett mycket komplext projekt, visat stor vetenskaplig skicklighet genom förmågan att bemästra ett stort antal tekniker. Hennes examensarbete har också fått stort internationellt erkännande och har i efterhand även publicerats i en tidskrift med hög vetenskaplig impact. ? Också Sparbanksstiftelsen Skåne delar ut pris, på 25.000 kr, som i år går till Marcus Greiff. Detta arbete handlar om obemannade flygande farkoster och system för autonom flygning och är ett samarbete med företaget Bitcraze i Malmö. I prismotiveringen anges att Marcus Greiff ?visat skicklig ingenjörsmässig förmåga att integrera teori och praktik och implementera resultaten i såväl hårdvara som mjukvara. Examensarbetet har resulterat i två kommersiella produkter, öppen källkod för quadcopterstyrning samt konferensbidrag till internationellt erkända konferenser.? Till sist, delar Teknologkåren ut sitt pedagogiska pris som i år går till Anette Andersson, institutionen för maskinteknologi. Ur motiveringen: Anette Andersson är som lärare pedagogisk, rättvis och trygghetsingivande. Föreläsningarna är väldisponerade och seminarierna är precis så tentamensförberedande som de bör vara. Anette bryr sig om studenternas åsikter kring undervisningen och försöker göra den mer intressant och verklighetsförankrad genom att ständigt utveckla innehållet. Anette tar sig den extra tiden som varje individ behöver och finns där för att svara på studenternas frågor?. 


Sidansvarig: |